Yazılım Kontrol Hizmetleri

Experilabs Checkup Hizmeti ile mevcut BT yapınızın kapsamlı bir değerlendirmesini alın, sisteminizin gerçek durumunu öğrenin, riskleri ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

Bilgi Teknolojileri Departmanında Kontrolünü Elinize Alın!

Experilabs Checkup Hizmeti ile mevcut IT yapınızın kapsamlı bir değerlendirmesini alarak, sisteminizin gerçek durumunu öğrenin, riskleri ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

Hizmet Kapsamı

Genel Süreç kontrolleri

Firmanızda hangi süreçlerde hangi yazılımların kullanıldığını, bunların kullanım oranlarını ve kullanıcı yorumlarını çıkarıyoruz. 

C4 Modelleme

Sisteminizde mevcut paket ve özel yazılımları listeleyip, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini görsel olarak gösteren ve farklı katmanlar arasındaki ilişkileri açıklayan C4 modelini çıkarıyoruz.

SDLC Süreçleri Kontrolü

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerinin etkinliğini ve uyumluluğunu inceliyoruz.

Yazılım Mimarisi

Talep edilen yazılımlarınızın mimarisini analiz ederek görsel bir şekilde sunuyoruz.

Dokümantasyon Kontrolü

Mevcut dokümantasyonun eksiksizliğini, tutarlılığını ve güncelliğini kontrol ediyoruz.

Yazılım Kalitesi Değerlendirmesi

Kodlama standartlarına uyumluluğu, kod kalitesini ve güvenliğini değerlendiriyoruz.

Risk Değerlendirmesi

Mevcut riskleri ve potansiyel tehditleri belirleyip analiz ediyoruz.

Raporlama:

Experilabs Checkup Hizmeti kapsamında hazırlanan detaylı rapor, aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Mevcut Durumu Gösterir Sorular ve Cevapları
 • C4 Modeli Görseli ve Açıklaması
 • Yazılım Mimarisi Görseli ve Açıklaması
 • Bulunan Sorunlar ve Riskler
 • Uzman Tavsiyeleri

Experilabs Checkup Hizmeti ile:

 • BT yapınıza ait profesyonel bir gözün yorumlarına sahip olursunuz.
 • BT yapınızın tüm bileşenlerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
 • Yazılım ürünlerinizi ve birbirleri ile ilişkilerini görebilirsiniz.
 • Sisteminizin genel görünümünü ve işleyişini daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Kod kalitenizi görebilir ve SDLC süreçlerinizi optimize edebilirsiniz.
 • Potansiyel sorunları ve riskleri önceden belirleyerek proaktif önlemler alabilirsiniz.
 • BT altyapınızın güvenliğini ve uyumluluğunu sağlayabilirsiniz.

Size Kazandıracakları

BT altyapınız hakkında detaylı bilgi edinin

Kapsamlı raporumuz, güçlü yönleri, zayıf yönleri ve potansiyel riskleri içeren BT altyapınızın ayrıntılı bir genel görünümünü sunar.

Geliştirilebilecek alanları belirleyin

Performansı optimize etme, güvenliği artırma ve maliyetleri azaltma gibi BT altyapınızın geliştirilebilecek alanlarını belirlemenize yardımcı oluruz.

iot--platform

Bilinçli kararlar verin

Raporumuzdan elde edilen bilgilerle, BT yatırımlarınız ve stratejileriniz hakkında bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Olası sorunları proaktif bir şekilde ele alın

Potansiyel sorunları ve riskleri erken dönemde tespit ederek, kesintilere veya çalışma süresi kayıplarına neden olmalarını önlemek için proaktif önlemler alabilirsiniz.

iot--platform

Genel BT duruşunuzu geliştirin

Checkup Hizmetimiz, kuruluşunuzu daha dirençli ve değişime daha uyumlu hale getirerek genel BT duruşunuzu geliştirmenize yardımcı olur.

Experilabs Checkup Hizmetinin Gücünü Deneyimleyin

Experilabs Checkup Hizmeti, BT altyapısını daha iyi anlamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek isteyen her kuruluş için değerli bir araçtır.

Uzman görüşlerimiz ve kapsamlı raporlamamızla, BT performansınızı optimize edecek ve iş başarısını artıracak bilinçli kararlar verebilirsiniz.