Gizlilik Politikası

Son Güncelleme: 02/02/2024

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle, bizimle paylaştığınız kişisel veriler özenle korunmaktadır.

Experilabs olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki nedenlerimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz; ve işlenen verilere ilişkin haklarınızın neler olduğunu bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile aydınlatmayı hedefliyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, yalnızca analiz amacıyla çerezler vb. teknolojiler aracılığıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla ve bazen analiz sağlayıcıları, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, bizimle olan hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde, meşru menfaat işleme şartına dayanarak, sözleşme süresi boyunca kaydedilecek, saklanacak ve güncellenecektir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel veriler, yalnızca analiz için; sunduğumuz hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi, bu hizmetlere erişiminizin sağlanması ve en üst düzeyde faydalanmanız, ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek, yasal çerçeveler içinde sizi daha geniş hizmet sağlayıcılarıyla tanıştırmak ve yasal yükümlülüklere uymak (kişisel verilerin adli ve idari makamlarla talep üzerine paylaşılması) amacıyla, sözleşme ve hizmet süresi boyunca, amaca uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel veriler; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, işbirliği yaptığımız üçüncü taraflara ve yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla, talep üzerine adli ve idari makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi gereğince, herkes veri sorumlusuna başvurarak:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. e) ve f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizimle info@experilabs.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Hizmet sunma ve analiz yapma amacıyla, bu gizlilik ve kişisel veri işleme politikası uyarınca, yalnızca gerekli kişisel verilerin işlenmesini kabul etmekte veya reddetmekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, kabul ettiğiniz varsayılacaktır; daha detaylı bilgi için lütfen info@experilabs.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.