Kalite Politikası

SAHABT Yazılım (Experilabs) olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve sürekli gelişimi sağlamak amacıyla kalite yönetim sistemimizi ISO 9001:2015 standardına uygun olarak oluşturmuş bulunmaktayız. Firmamızın asıl hedefleri aşağıdaki gibidir;

·       Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, karşılamak ve aşmak,

·       Müşteri geri bildirimlerini düzenli alarak,  hizmet kalitemizi bu doğrultuda iyileştirmek,

·       Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi hedeflemek, Yeni teknolojiler ve yöntemler kullanarak ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmek,

·       Çalışanlarımızın katılımını teşvik ederek, onların yetkinliklerini ve memnuniyetini artırmaya yönelik eğitim ve gelişim programları düzenlemek,

·       Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek ve performansımızı izlemek,

·       Faaliyetlerimizde yasal ve düzenleyici gerekliliklere tam uyum sağlayarak, etik iş uygulamalarını benimsemek ve sürdürmek,

·       Yenilikçiliği teşvik ederek, pazarda rekabet avantajı sağlamak için sürekli olarak yeni çözümler geliştirmek,

·       İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

·       Ar-Ge çalışmalarına yatırım yaparak yenilikçi yazılım çözümleri sunmak,

·       Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

 

Bu kalite politikasının uygulanması ve sürdürülmesi, şirketimizin tüm çalışanlarının sorumluluğundadır. Üst yönetim olarak bizler, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli olarak gözden geçireceğiz. Gereken kaynakları sağlayarak kalite hedeflerimize ulaşmayı taahhüt ederiz.

 

Sahabt Yazılım Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.