Cordlynx

Yapay Zeka Destekli SLA ve KPI Yönetimi ile Performansınızı Devrimleştirin

Cordlynx, yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanarak SLA’leri ve KPI’ları etkin bir şekilde takip, yönetim ve optimizasyonunu sağlayan güçlü bir araçtır. Cordlynx, tutarlı hizmet sunumunu garanti altına almak, performans hedeflerine ulaşmak ve operasyonel mükemmelliği elde etmek için uygulanabilir bilgiler ve proaktif önlemler sunar.

SLA Nedir?

SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması), bir hizmet sağlayıcı veya tedarikçi ile müşteri arasındaki beklenen hizmet seviyesini net bir şekilde tanımlayan yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Belirli performans metriklerini, kabul edilebilir eşikleri ve bu standartları karşılayamamanın sonuçlarını belirtir.

SLA Yönetiminin Faydaları:

Müşteriler:

 • Tutarlı ve güvenilir hizmet sunumunu garanti eder.
 • Performans için net beklentiler sağlar.
 • Hizmet kesintilerini gidermek için bir mekanizma oluşturur.

Hizmet Sağlayıcılar / Tedarikçiler:

 • Performans için net ölçütler belirler.
 • Kaynak tahsisini ve hizmet sunumunu optimize eder.
 • Hizmet ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için bir çerçeve sağlar.

SLA : Performans ve Sorumluluğun Takibi

SLA’ler, kuruluşunuz içinde performansı izlemek ve hesap verebilirliği sağlamak için değerli araçlardır. Dahili departmanların, tedarikçilerin ve alt yüklenicilerin hizmet seviyesi taahhütlerini izlemek için kullanılabilirler, böylece herkes üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklerini yerine getirir. Benzer şekilde, müşteri sözleşmelerinize göre kendi temin sürelerinizi veya hedef değerlerinizi (SLA) tanımlayarak hizmet taahhütlerinizi net bir şekilde belirtebilirsiniz.

SLA Örnekleri:

SLA, sektörünüzün tedarik zincirinin çeşitli yönlerini ele almak üzere uyarlanabilir. İşte tekstil endüstrisinden bazı yaygın örnekler:
events--alt

Alt Yüklenici Teslim Süresi

Üreticinin kumaş boyama alt yüklenicisinin, boyalı kumaşları üzerinde mutabık kalınan sürenin %90'ı içinde teslim etmesini şart koşabilir.

Giyim Üreticisi Teslim Süresi

Ayrı bir SLA, giyim üreticisinin bitmiş ürünleri müşterilere üzerinde mutabık kalınan sürenin %95'i içinde teslim etmesini şart koşabilir; bu, ürün türüne, sipariş boyutuna veya varış noktasına göre daha da ayrıntılı hale getirilebilir.

events--alt

Ürün Kalitesi

Bir SLA, kumaş veya bitmiş ürünler için kabul edilebilir hata oranlarını tanımlayarak tutarlı kaliteyi garanti altına alabilir

Müşteri Hizmetleri Yanıt Süresi

SLA olarak siparişler veya ürün sorunları ile ilgili müşteri sorularına veya şikayetlerine yanıt vermek için beklenen süreyi belirlenip takip edilebilinir. Bu, farklı iletişim kanalları için farklı yanıt süreleri belirleyebilir ve acil sorunları önceliklendirebilir.

Bu örnekler, Hizmet Seviyesi Anlaşmalarının (SLA) tekstil tedarik zincirinde nasıl uygulanarak performansı optimize edebileceğini, zamanında teslimatı, tutarlı kaliteyi ve duyarlı müşteri hizmetlerini sağlayabileceğini göstermektedir.

KPI ve SLA Arasındaki Temel Farklar:

Hem SLA’ler hem de KPI’lar performans yönetimi için çok önemli olsalar da farklı amaçlara hizmet ederler: 

Odaklanma:  

 • SLA: Minimum kabul edilebilir hizmet seviyesi standartlarını tanımlar. 
 • KPI: Kuruluşun bu tanımlanmış standartlara göre ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçer. 

Kapsam:  

 • SLA: Genellikle zaman çizelgeleri, kullanılabilirlik ve kalite gibi daha geniş hizmet yönlerine odaklanır. 
 • KPI: Genel performansa ve hedeflere ulaşmaya katkıda bulunan belirli metrikleri takip eder. 

Örnek:  

 • SLA: Bir SLA, üretim makineleri için minimum %99,5 çalışma süresi tanımlayabilir. 
 • KPI: Bir KPI, makinelerin gerçek çalışma süresini izleyebilir ve potansiyel durma sürelerinin nedenlerini ve iyileştirme alanlarını analiz etmeyi sağlar. 

SLA ve KPI Arasındaki İlişki:

KPI’lar genellikle bir SLA içinde metrik olarak hizmet eder. Belirli KPI’lar, hizmet sağlayıcının SLA’da belirtilen üzerinde mutabık kalınan hizmet seviyelerine uyumunu ölçmek ve izlemek için kullanılır. Net beklentiler ve sonuçlar belirleyerek SLA’lar, hizmet sağlayıcıları sürekli olarak istenen KPI hedeflerine ulaşmaya teşvik eder.

Cordlynx: SLA ve KPI Yönetimi için Yapay Zeka Destekli Çözümünüz

Cordlynx, geleneksel SLA ve KPI yönetiminin ötesine geçer. Yapay zeka yetenekleri, geçmiş verileri analiz eder ve üzerinde mutabık kalınan hizmet seviyelerinden potansiyel sapmaları tahmin eder; bu da uyumluluğu korumak ve performansı optimize etmek için proaktif önlemler almayı mümkün kılar.

Ek Özellikler: 

 • Özelleştirilebilir Gösterge Tabloları: Rollerinize veya departmanlarınıza uygun belirli KPI’ları ve metrikleri takip edin. 
 • Uyarı ve Bildirim Sistemi: Potansiyel SLA ihlallerinden veya performans sapmalarından haberdar olun. 
 • Raporlama ve Analiz: Kapsamlı raporlar oluşturun ve derinlemesine veri analizi gerçekleştirin. 
 • Entegrasyon Yetenekleri: Mevcut BT altyapısı ve iş uygulamalarıyla entegre edin. 
 • Ölçeklenebilirlik ve Güvenlik: Sağlam güvenliği korurken büyüyen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayın.

Kimler Cordlynx'ten Faydalanabilir?

Cordlynx, çeşitli sektörlerdeki kuruluşlara SLA ve KPI'ları etkin bir şekilde yönetme olanağı sağlar:

Her Boyuttan İşletmeler: Küçük girişimlerden büyük kuruluşlara kadar Cordlynx, farklı departmanlar ve ekipler arasında hizmet sunumunu ve performansı optimize etmeye yardımcı olabilir.

BT Hizmet Sağlayıcıları ve Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları (MSP’ler): SLA’ları etkin bir şekilde yöneterek müşterileri için güvenilir BT altyapısı ve hizmet sunumunu garanti eder.

Müşteri Hizmetleri ve Destek Ekipleri: Sorular ve şikayetler için yanıt süresi beklentilerini takip ederek ve karşılayarak müşteri memnuniyetini artırın.

Tedarikçi Yönetimi Departmanları: Bu fonksiyona sahip şirketler ve kuruluşlar Cordlynx’ten önemli ölçüde faydalanacaktır. Bu araç, tedarikçi performansını etkin bir şekilde takip etmelerini ve bu verileri tedarik zinciri yönetimlerini optimize etmek için kullanmalarını sağlar.

Spesifik Kullanım Senaryoları: 

 • Çalışma Süresini ve Kullanılabilirliği İzleme: Hizmet kesintilerini ve durma süresini en aza indirmek için kritik altyapı ve sistemlerin çalışma süresini izleyin.
 • Yanıt Sürelerini Takip Edin: Farklı kanallar arasında yanıt sürelerini izleyerek ve iyileştirerek dahili ve harici paydaşlarla hızlı ve etkili iletişimi sağlayın.
 • Zamanında Teslimatı ve Gerçekleşmeyi Ölçün: Teslimat için üzerinde mutabık kalınan zaman çizelgelerine göre performansı takip edin ve müşteri beklentilerini karşılamak için iyileştirme alanlarını belirleyin.
 • Kaynak Kullanımını Analiz Edin: Kaynak tahsisine dair bilgiler edinin ve süreçler içindeki potansiyel darboğazları belirleyerek verimliliği optimize edin.
 • Uyumluluğu Gösterin: İlgili performans metriklerini etkin bir şekilde izleyerek ve raporlayarak sektör düzenlemelerine ve kalite standartlarına uyumu koruyun.

Cordlynx ile Performansınızı Geliştirin

Cordlynx, SLA ve KPI yönetiminizi geliştirmek, operasyonel mükemmelliği sağlamak ve iş hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Cordlynx'in performans yönetimi stratejinizi nasıl dönüştürebileceğini öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Veri Girişi

SLA'lar ve KPI'larla gerçek performansı karşılaştırmak için veri girişi, manuel olarak veya diğer sistemlerle sorunsuz entegrasyon yoluyla yapılabilir. Experilabs olarak, entegrasyon konusunda geniş bilgi birikimimiz sayesinde Cordlynx kullanımı kolaydır, manuel veri girişini en aza indirir ve verimliliği artırır."